Absolutorium dla Burmistrza za 2019 rok

2020-07-10 06:16

Rada Miejska w Serocku na posiedzeniu zdalnym w dniu 29 czerwca 2020 roku udzieliła Burmistrzowi Miasta i Gminy w Serocku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.

Jednym ze składowych budżetu gminy jest plan finansowy Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociagowego w Serock.

 

W roku 2019 stan środków obrotowych na 1 stycznia wynosił:        91.469,23 zł

w ciągu roku osiągnieto przychody w wysokości:                       2.890.695,60 zł

oraz wykazano koszty ogółem:                                                 2.887.131,28 zł

 

stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł:                        88.970,69 zł

 

Sprawozdanie finansowe dostępne jest na stronie www.bip.serock.pl

Wróć

Galeria

Kontakt

Miejsko-Gminny Zakład Wodociagowy
ul. Nasielska 21
05-140 Serock

tel. 22 782 73 58
tel. 22 782 67 44
fax  22 782 61 51
e-mail:

Mapa dojazdu