Od 4 lipca nowa taryfa za dostawę wody

2019-06-17 12:19

UWAGA

Zgodnie z decyzją organu regulacyjnego jakim jest Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE z dniem 4 lipca 2019 roku ulegnie zmianie taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę odbiorców na terenie gminy Miasto i Gmina Serock zasilanych z gminnych urządzeń wodociągowych.

od 4 lipca 2019 roku do 3 lipca 2020 roku nowa taryfa wynosi

3,13 zł netto / 3,38 zł brutto za 1 m3 dostarczonej wody

oraz stała opłata abonamentowa 39,00 zł netto / 42,12 zł brutto za odbiorcę na rok

 

Link do ostatecznej decyzji zatwierdzającej taryfę

Wróć

Galeria

Kontakt

Miejsko-Gminny Zakład Wodociagowy
ul. Nasielska 21
05-140 Serock

tel. 22 782 73 58
tel. 22 782 67 44
fax  22 782 61 51
e-mail:

Mapa dojazdu