Inwestycje wodociągowe w Serocku

2011-04-06 09:55

Z nastaniem wiosny na terenie miasta rozpoczęły się prace związane z modernizacją przewodów wodociągowych biegnących w głownych ulicach miasta i tworzących tak zwaną magistralę. Prace zostały podzielone na cztery etapy:

I etap
Przebudowa wodociągu na odcinku od dawnej bazy GS przy ul. Warszawskiej aż do stacji wodociągowej zlokalizowanej w pobliżu stadionu sportowego przy ul. Pułtuskiej. Istniejący stary, małej średnicy wodociąg, zostanie zastąpiony przewodami z PE o średnicy 225 mm. Nowy przewód wodociągowy będzie układany w chodniku. Wszystkie zainwentaryzowane przyłącza oraz odnogi wodociągu zostaną włączone do powstającej magistrali. Zostaną również wykonane dodatkowe spinki wodociągów w okolicy skrzyżowania z ulicą Zakroczymską, Radzymińską oraz przejście do Parku Miejskiego. Niestety przy takiej przebudowie nie ustrzeżemy się przed wstrzymaniem dostawy wody. Obszary chwilowego zamknięcia dostawy wody będą ograniczane do minimum ale biorąc pod uwagę sezon turystyczny oraz istniejące średnice wodociągów, przerwy te dotkną wszystkich mieszkańców miasta. Firma, która jest wykonawcą przebudowy będzie zapewniała zastępcze punkty poboru wody w postaci beczkowozów. Prace potrwają do końca lipca bieżącego roku. 

II etap
Przebudowa wodociągu na odcinku od stacji wodociągowej przy ul. Pułtuskiej w Serocku aż do stacji wodociągowej w Wierzbicy. Na parkingu przy stadionie sportowym nastapi połączenie z I etapem inwestycji. Trasa nowego wodociągu również z PE o średnicach 225 mm i 160 mm biegnie wzdłuz drogi krajowej 61/62 i łaczy się z już przebudowanymi odcinkami wodociągów w zakresie zadania budowy obwodnicy. Wszystkie zainwentaryzowane przewody wodociągowe zostana przepięte do nowego wodociągu. Zostanie również połaczony ślepo zakończony wodociąg od ul Zielonej. Tak jak i w I etapie budowy i w tym obszarze należy spodziewać się wyłączeń dostawy wody.

III etap
Budowa nowej magistrali wodociągowej w ul. Zacisze i ul. Traugutta. Wodociąg ten połaczy przebudowywane przewody wzdłuż ulicy Pultuskiej z istniejącym wodociągiem w przy skrzyżowaniu ulic Zielona/Traugutta. Ten wodociąg zostanie wykonany z PVC o średnicy 225 mm. Realizacja tego zadania bądzie najmniej uciążliwa dla mieszkańców ze względu iż teren ten nie jest zwodociągowany.

IV etap
Czwartym etapem związanym nierozerwalnie z wyżej wymienionymi zadaniami jest przebudowa stacji wodociągowej w Wierzbicy. W miejsce małej stacji zostanie wybudowana nowoczesna stacja uzdatniania wody o przepustowości 150 m3 na godzinę. Przebudowaną, we wcześniejszych etapach, magistralą stacja ta dostarczy wody dla mieszkańców Serocka.

Wszystkich zainteresowanych wyżej wymienionymi inwestycjami zapraszam do siedziby Zakładu przy ul. Nasielskiej 21 w Serocku. Każdy odbiorca wody na planie może sprawdzić czy jego przyłącze zostało ujęte w projekcie, dowiedzieć się więcej o inwestycjach.

Zapraszam
Leszek Błachnio dyrektor MGZW w Serocku 

Wróć

Galeria

Kontakt

Miejsko-Gminny Zakład Wodociagowy
ul. Nasielska 21 A
05-140 Serock

tel. 22 782 73 58
tel. 22 782 67 44
e-mail:

Mapa dojazdu