Budowa SUW na Nasielskiej w Serocku

2019-01-14 13:28

W dniu 9 stycznia 2019 roku została podpisana pomiędzy Miastem i Gminą Serock, a firmą FUNAM Sp. z o.o. z Wrocławia umowa na budowa stacji uzdatniania wody w Serocku. Stacja ta ma powstać na terenie obecnie nieeksploatowanej stacji wodociągowej znajdującej się przy ul. Nasielskiej 21 w Serocku. Nowy obiekt ma przede wszystkim zapewnić dostawę wody dla mieszkańców miasta o odpowiedniej jakości i w odpowiedniej ilości.

tl_files/images/suw nasielska.jpg

Obecnie na terenie Serocka znajdują się trzy stacje wodociągowe: Pułtuska, Nasielska, Kwiatowa. Znaczna część miasta zaopatrywana w wodę jest również z ujęcia w Wierzbicy.  Ujęcie „Pułtuska” posiada dwie studnie, które po wybudowaniu nowej stacji będą  obsługiwały stadion, przyległe tereny oraz będą pracowały dla potrzeb zabezpieczenia przeciwpożarowego miasta .  Ujęcie wody „Kwiatowa” ze względu na ponadnormatywną zawartość żelaza i słabą  jakość wody oraz zły stan techniczny zostanie zlikwidowane. Natomiast na terenie trzeciego ujęcia „Nasielska” z uwagi na korzystne położenie oraz możliwości zabudowy powstanie nowoczesna stacja uzdatniania wody.  Wody z SUW Wierzbica poprzez magistralę wodociągową w ul. Tchorka zostaną przekserowane i zwiększą zasoby wodne wsi Stasi Las, Ludwinowo Zegrzyńskie i Karolino.

Jednocześnie z budową stacji uzdatniania wody przy ul. Nasielskiej zostanie wybudowany nowy budynek administracyjno – biurowy zakładu wodociągowego, zostanie zagospodarowany cały teren działki wykorzystywany obecnie na potrzeby zakładu wodociągowego i zakładu gospodarki komunalnej.

Stacja wodociągowa funkcjonowała będzie w oparciu o nowe studnie głębinowe ujmujące wody czwartorzędowe. Obecnie istniejące otwory studzienne zostaną zlikwidowane. Woda poprzez filtry żwirowo-piaskowe będzie poddawana uzdatnieniu a następnie będzie gromadzona w zbiorniku wyrównawczym. Dopiero poprzez ten zbiornik retencyjny będzie dostarczana odbiorcom za pośrednictwem magistrali wodociągowej już wybudowanej w ul. Nasielskiej. Stacja zostanie wyposażona w agregat prądotwórczy stacjonarny wraz z samostartem w przypadku zaniku napięcia.

Do ściany hali technologicznej SUW przyklejony będzie od ul. Nasielskiej budynek administracyjno-biurowy. Poddany przebudowie będzie cały parking od ul. Nasielskiej oraz powstanie nowoczesna dyżurka nowe miejsca parkingowe i magazynowe na terenie działki.

Planowo prace winny zakończyć się w połowie 2021 roku.

Wróć

Galeria

Kontakt

Miejsko-Gminny Zakład Wodociagowy
ul. Nasielska 21 A
05-140 Serock

tel. 22 782 73 58
tel. 22 782 67 44
e-mail:

Mapa dojazdu