Czy woda jest droga?

2011-09-08 09:01

 Wbrew obiegowej opinii, że ceny za wodę i ścieki są zbyt wysokie postanowiliśmy sprawdzić, czy jest tak naprawdę.
Na początku warto powiedzieć, że woda, która płynie z naszych kranów za pośrednictwem komunalnej sieci wodociągowej jest to najczęściej uzdatniana woda rzeczna lub z ujęć podziemnych. Jest ona oczyszczona z substancji zanieczyszczających, tak aby spełniała wymagania Rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r. Nr 61, poz. 417). Ponadto zgodnie z licznymi regulacjami prawnymi przedsiębiorstwa zobligowane są do świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego.

 

Wysokie koszty utrzymania sieci oraz urządzeń służących do uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków również są ważnym czynnikiem koszto-twórczym. Drożeje również energia elektryczna, która jest niezbędna w ogromnych ilościach w procesie uzdatniania i dostarczania wody, jak i oczyszczania ścieków. Na przedsiębiorstwa nakładane są coraz większe zobowiązania podatkowe, co wpływa na wzrosty kosztów, które to zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku muszą być pokryte przez „niezbędne przychody”. Należy pamiętać także, że każde przedsiębiorstwo wod-kan musi być administrowane oraz posiadać wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską, która zadba o uniknięcie awarii powodujących przerwy w dostawie wody oraz jeśli już takowe wystąpią, usunie najszybciej jak to możliwe. Z roku na rok wzrastają w tempie nie mniejszym niż inflacja opłaty za pobór wody oraz za odprowadzenie oczyszczonych ścieków do środowiska (tzw. opłaty środowiskowe).

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena zimnej wody z miejskiej sieci wodociągowej w 2009 roku za 1 m3 wody dostarczonej gospodarstwom domowym wynosi 2,87 PLN. Oznacza to, że za symboliczny grosz otrzymujemy 3,48 litra wody. Przeciętne zużycie wody na mieszkańca na dobę wynoszące ok. 100 litrów sprawia, że każdy człowiek wydaje ok. 29 groszy dziennie za wodę. Na cele konsumpcyjne zużywamy ok. 3 litrów dziennie, co oznacza, że za wodę tę płacimy mniej niż 1 grosz dziennie!

Poniżej zaprezentowane zostało zestawienie cen pochodzących z Rocznika Statystycznego Rzeczpospolitej Polskiej 2010 oraz przeliczenie, ile można zakupić poszczególnych dóbr za symboliczną złotówkę.

Tabela 1 Porównanie przeciętnych cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w 2009 roku.

Badane dobro

Cena w zł

Ile towaru/usługi kupimy za złotówkę

J.m.

Jogurt owocowy - za 150 g

1,11

0,007

kg

mleko krowie spożywcze 3-3,5% tłuszczu sterylizowane 1l

2,7

0,370

litr

olej rzepakowy produkcji krajowej 1l

5,89

0,170

litr

sok jabłkowy 1l

3,62

0,276

litr

sok Gerber wieloowocowy 175ml

2,65

0,066

litr

wódka gatunkowa Żubrówka Bison - Grass Vodka 40% 0,5l

21,33

0,023

litr

wino białe gronowe, wytrawne 0,75l

8,98

0,084

litr

piwo jasne pełne 12,5% ekstraktu wagowego, butelka 0,5l

2,92

0,171

litr

Papierosy "Mars" - za 20 sztuk

8,58

2,331

szt.

benzyna silnikowa Euro-Super 1l

4,29

0,233

litr

Proszek do prania - za 400g

4,32

0,093

kg

Węgiel kamienny - za 1t

714,88

1,399

kg

zimna woda z miejskiej sieci wodociągowej 1m3

2,87 

348,432

litr

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego Rzeczpospolitej Polskiej 2010 (s. 494-497)

Jak wynika z powyższej tabeli woda dostarczana do naszych domów nie jest droga, a mając na uwadze liczne wymogi, jakich przedsiębiorstwa są zobligowane przestrzegać, można stwierdzić, że jest tania. Za symboliczną złotówkę kupimy przeciętnie 348,432 litrów wody z wodociągów. To jest ilość 1 262 razy wyższa od ilości soku jabłkowego oraz 942razy wyższa od mleka krowiego, zawierającego 3-3,5% tłuszczu sterylizowanego, kupionego za taką samą kwotę.

Wróć

Galeria

Kontakt

Miejsko-Gminny Zakład Wodociagowy
ul. Nasielska 21 A
05-140 Serock

tel. 22 782 73 58
tel. 22 782 67 44
e-mail:

Mapa dojazdu