Jakość wody cd

2022-10-24 10:07

W nawiązaniu do wcześniejszej informacji odnośnie pogorszenia jakości wody w punkcie kontrolnym Serock-Szkoła podstawowa na wodociągu Serock-Pułtuska informuje, że Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy wypełnił zobowiązania jakich się podjął. Zakład po otrzymaniu informacji, iż w instalacji w punkcie kontrolnym wykryto bakterie grupy coli i wstrzymano pracę kuchni, podjął prewencyjnie działania naprawcze polegające na płukaniu sieci, dezynfekcji studni głębinowych i zbiornika. W zeszłym tygodniu pobierane były próbki wody z trzech punktów, które jednoznacznie potwierdziły, iż w wodzie wodociagowej nie ma bakterii grupu coli, nie ma bakterii Escherichi coli i nie ma Enterokoków.

Badania jakości wody wykonywane są w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego z częstotliwością określoną w przepisach. Aktualne wyniki są prezentowane na stronie internetowej zakładu.

Wróć

Galeria

Kontakt

Miejsko-Gminny Zakład Wodociagowy
ul. Nasielska 21 A
05-140 Serock

tel. 22 782 73 58
tel. 22 782 67 44
e-mail:

Mapa dojazdu