Krótki opis inwestycji 2022 roku

2023-01-04 12:37

Sieć wodociągowa - Węzeł wodociągowyMija właśnie kolejny rok działalności zakładu wodociągowego. Rok, w którym zostały zniesione w większości obostrzenia związane z covidem powinien wydawać się powrotem do normalności szczególnie w sferze gospodarki. Niestety już od samego początku roku u wschodniego sąsiada mamy wojnę a ta przekłada się na sytuacje gospodarcza w naszym kraju. Inflacja z miesiąca na miesiąc jest coraz większa i ma to niestety odzwierciedlenie w kosztach działalności zakładu.

Niemniej udało nam się zrealizować większość zaplanowanych zadań na rok 2022. Już w marcu zostały ogłoszone trzy postępowania przetargowe dotyczące budowy sieci wodociągowej we wsi Skubianka w ul. Piwonii i w Serocku w ul. Grzybowej oraz budowa wodociągu łączącego wieś Pobyłkowo i Wierzbicę. To ostatnie zadanie ma na celu doprowadzenie wody do gminnych budynków mieszkalnych znajdujących się w okolicach nieczynnej już cegielni. Brak możliwości zasilenia działki z własnej sieci wodociągowej skutkował doprowadzeniem wody z gminy sąsiedniej.  Zadania te zostały zrealizowane zgodnie zawartymi umowami i w zaplanowanym czasie.

Już w czasie wzrostu inflacji zostało ogłoszone postepowanie na budowę sieci wodociągowej we wsi Guty i Skubianka. W tych postępowaniach już było widać wzrost kosztów materiałów. Niemniej i te zadania również udało się wykonać w zaplanowanych terminach.

Reasumując,  zakład  wybudował prawie 1900 m bieżących sieci wodociągowej za około 400 tyś złotych.

Ostatnią inwestycją w roku 2022 było wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW Łacha. Instalacja ta winna pokryć  ¾ rocznego zapotrzebowania stacji uzdatniania wody na energię elektryczną. Inwestycja została zakończona 6 grudnia i już produkuje energię a szczyt produkcji osiągnie w miesiącach letnich przy dużym nasłonecznieniu. Spodziewamy się wtedy produkcji 30 kWp.

Ustalona maksymalna cena energii elektrycznej na poziomie 785 zł za 1MWh jest i tak jest o 50% większa niż dotychczasową, którą płaci zakład. Wysokie koszty energii, dużo większe koszty zakupu usług i materiałów, wzrost stawki roboczogodziny i wynagrodzenia minimalnego znajdą zapewne odbicie w wydatkach inwestycyjnych zakładu na rok 2023. Wszystkie te wymienione wyżej czynniki nie były brane pod uwagę w 2020 roku podczas składania wniosku taryfowego do organu regulacyjnego. Po części wzrost wydatków zakładu rekompensuje zwiększona sprzedaż wody.

Przedłożony projekt planu finansowego na rok 2023 zakłada utrzymanie 400 tyś zł na zadania inwestycyjne i wszelkie niezbędne wydatki zakładu wodociągowego do prowadzenia działalności związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę.

Wróć

Galeria

Kontakt

Miejsko-Gminny Zakład Wodociagowy
ul. Nasielska 21 A
05-140 Serock

tel. 22 782 73 58
tel. 22 782 67 44
e-mail:

Mapa dojazdu