Minął rok 2021

2022-01-19 08:45

tl_files/images/IMG_9301 kopia.jpgPoczątek nowego roku sprawia jest dobrym czasem na dokonanie pewnych podsumowań czasu minionego. Rok 2021 to kolejny rok działalności Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego w Serocku w okresie szalejących kolejnych fal pandemii wirusa Covid 19. Chociaż na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze szczegółowych danych księgowych możemy powiedzieć iż plan finansowy zakładu zrealizował się prawie w 100% po stronie przychodów i kosztów i osiąga wysokość prawie 3 mln. zł.

Na inwestycje wodociągowe wydatkowano kwotę 480 tyś złotych. Głowne zadania, które zostały zrealizowane w 2021 roku to:

-przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w serocku,

- budowa sieci wodociągowej w ul. Waniliowej w maryninie,

- przebudowa przyłączy wodociągowych we wsi Stanisławowo,

-budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Tolka Banana w Nowej Wsi,

- budowa sieci wodociągowej w ul. Radosnej w Stasim Lesie,

- budowa sieci wodociągowej w ul. Dosińskiej w Jachrance,

-wykonanie dokumentacji technicznej na budowę, rozbudowę i modernizację stacji wodociągowej w Stasil Lesie

- wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w Maryninie, Łasze ul. Kreta, Serocku ul. Traugutta i Pogodna,

Zakład całym rokiem prowadził nadzór na d jakością wody wykonując badania próbek wody w odpowiednich punktach kontrolnych. W zadaniu tym zakład ściśle współpracował z Powiatowa Stacja SANEPID. Badania wody wykonywała specjalistyczna firma posiadająca odpowiednie akredytacje i wdrożony system kontrolny – Jars Sp. z o.o. z Łajsk.

Aby zachować ciągłość dostawy wody, zakład własnymi siłami i poprzez specjalistyczna firmę usuwał ujawnione awarie na urządzeniach wodociągowych.

Pod koniec 2021 roku została oddana i uruchomiona zmodernizowana stacja uzdatniania wody Serock-Nasielska. Z początkiem roku 2022 przejęła zaopatrzenie w wodę całego miasta Serock. Wraz z modernizacja stacji wodociągowej powstała nowa siedziba Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego w której zakład obsługuje interesantów od 2 listopada 2021 roku.

Pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej panującej w 2021 roku, która również dotknęła pracowników zakładu, nie została przerwana ciągłość pracy, nadzoru, czy obsługi interesantów. W różnym stopniu reżymu pracy podpisano około 500 umów na dostawę wody i wydano ponad 400 warunków technicznych na przyłączenie do sieci wodociągowej.

Wróć

Galeria

Kontakt

Miejsko-Gminny Zakład Wodociagowy
ul. Nasielska 21 A
05-140 Serock

tel. 22 782 73 58
tel. 22 782 67 44
e-mail:

Mapa dojazdu