Modernizacja stacji wodociągowej w Stasim Lesie

2020-06-05 11:29

Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku ogłosił przetarg na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji istniejącej stacji wodociagowej we wsi Stasi Las gmina Serock. Obecnie pracująca stacja a raczej hydrofornia została wybudowana w latach 80 XX wieku. Obecnie zasila odbiorców ze wsi Stasi Las, Ludwinowo Zegrzyńskie i część mieszkańcó Karolino. Docelowo po modernizacji współpracować będzie z SUW Wierzbica i SUW Borowa Góra. Po jej uruchomieniu wyłączona z eksploatacji będzie stacja wodociągowa w Jadwisinie.

Modernizacja polegała będzie na likwidacji dwóch najstarszych studni głebinowych i w ich miejsce odwierceniu jednego nowego ujęcia podstawowoego. Trzecia studnia która by została pełniła będzie role studni awaryjnej.

Na stacji pojawi sie zbiornik retencyjny a technologia dystrybucji wody odbywała się będzie przez pompownię II stopnia.

Dokumentacja winna być gotowa do końca 2020 roku tak aby w roku 2021 uzyskać pozwolenie na budowę. Po zakończeniu budowy stacji uzdatniania wody w Serocku planowane jest rozpoczęcie prac modernizacyjnych w Stasim Lesie.

SIWZ i ogłoszenie o przetargu

Wróć

Galeria

Kontakt

Miejsko-Gminny Zakład Wodociagowy
ul. Nasielska 21 A
05-140 Serock

tel. 22 782 73 58
tel. 22 782 67 44
e-mail:

Mapa dojazdu