Plan zamówień publicznych na rok 2019

2019-01-14 12:55

Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 roku

 

Lp

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb

lub inna procedura zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu w ul. Gajowej w Jachrance i ul. Tęczowej w Stasim Lesie

usługa

Zgodnie z zarządzeniem w sprawie postępowań poniżej 30 tyś EURO

32 tyś zł

I

2.

Prowadzenie monitoringu kontrolnego i przeglądowego jakości wody

usługa

Zgodnie z zarządzeniem w sprawie postępowań poniżej 30 tyś EURO

15 tyś zł

I

3.

Zakup wodomierzy ½ ‘ i ¾ ‘ na potrzeby zakładu

usługa

Zgodnie z zarządzeniem w sprawie postępowań poniżej 30 tyś EURO

40 tyś zł

I

4.

Budowa wodociągu w ul. Pieńki we wsi Gąsiorowo

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

 150 tyś zł

II

5.

Budowa wodociągu pod drogą wojewódzką oraz w ul. Plenerowej we wsi Zabłocie

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

40 tyś zł

II

6.

Budowa wodociągu w ul. Miłej w Serocku

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

15 tyś zł

II

7.

Budowa wodociągu w ul. Jabłoniowej w Jadwisinie

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

 30 tyś zł

III

8.

Budowa wodociągu w ul. Marsa we wsi Wierzbica

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

60 tyś zł

III

9.

Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem zadanie I

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

120 tyś zł

IV

10.

Budowa wodociągu w Skubiance i Dosinie

roboty

budowlane

przetarg nieograniczony

70 tyś zł

IV

11.

Budowa wodociągu w Ludwinowie Dębskim pod gazociągiem

roboty

budowlane

przetarg nieograniczony

30 tyś zł

IV

12.

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę magistrali wodociągowej we wsiach Marynino, Karolino

Usługa

Zgodnie z zarządzeniem w sprawie postępowań poniżej 30 tyś EURO

50 tyś zł

IV

 

Wróć

Galeria

Kontakt

Miejsko-Gminny Zakład Wodociagowy
ul. Nasielska 21 A
05-140 Serock

tel. 22 782 73 58
tel. 22 782 67 44
e-mail:

Mapa dojazdu