Przetarg Skubianka Dosin

2022-07-19 08:41

Przetarg

Informuję, że na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl ukazało się postępowanie przetargowe dotyczące budowy sieci wodociągowej we wsi Skubianka, Dosin gmina Serock.

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PVC-U PN 12,5 dz. 160x7,7 L=35,5 m i Dz. 110x5,3 L=146 m na terenie działek nr ewid. 65 i 4/3 obręb Dosin oraz 430/18 obręb Skubianka zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa firmy RUROPROJEKT Jacek Obidziński z siedzibą w Ludwinowie Zegrzyńskim.

Szczegółowo przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Przebudowę 35,5 mb wodociągu średnicy 160 mm;
2) Budowę 146 mb wodociągu o średnicy 110 mm;
3) Montaż 2 szt. hydrantów p.poż 80, typ nadziemnego wraz z zasuwą odcinającymi;

Zaszyfrowane oferty należy składać za pośrednictwem platformy miniportal na skrzynkę ePUAP do dnia 16.08.2022 r. godzina 11:30

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 13:30

specyfikacja warunków zamówienia

Wróć

Galeria

Kontakt

Miejsko-Gminny Zakład Wodociagowy
ul. Nasielska 21 A
05-140 Serock

tel. 22 782 73 58
tel. 22 782 67 44
e-mail:

Mapa dojazdu