ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

2022-03-21 12:19

22 marca Światowy Dzień wody - napis oraz kula ziemska umieszona w w kropli wody

Szanowni Państwo

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day). Został on ustanowiony rezolucją z 22 grudnia 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w ramach Agendy 21, w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro (Brazylia). Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Woda jest niezbędna do utrzymania życia i musi być dostępna w zadawalającej ilości dla wszystkich konsumentów. Nie bez przyczyny Ziemia jest nazywana Błękitną Planetą -  70% powierzchni Ziemi stanowi woda, ale zaledwie 2,5% to woda słodka, która nadaje się do picia. 

Brak wody oznacza nie tylko banalne kłopoty w życiu codziennym takie jak, utrudnienia w kąpieli czy spłukiwaniu toalety, których w naszej części Ziemi możemy doświadczyć w trakcie awarii czy remontu wodociągów. Wodę mamy co dzień na wyciągniecie ręki. Wystarczy przecież odkręcić kran. Bardzo rzadko zastanawiamy się nad konsekwencjami jej niedoboru. A brak dostępu do wody pitnej to także śmiertelne choroby i problemy społeczne i szereg innych.

Jeśli chodzi o Polskę to sytuacja nie jest najlepsza. Jesteśmy wprawdzie dumni z naszych rzek, mokradeł i imponujących jezior, jednak polskie zasoby naturalne są skromne, porównywalne z zasobami Egiptu. Mamy najmniej wody spośród wszystkich krajów europejskich i amerykańskich, a także w porównaniu z wieloma krajami środkowej Afryki, czy południowej i środkowej Azji.

Wody pitne nadające sie do wykorzystania pochodzą z ujęć powierzchniowych (należy zaznaczyć iż Jezioro Zegrzyńskie jest takim ujęciem wody dla części odbiorców w Warszawie) oraz ujęć głębinowych, zalegające głęboko pod warstwami nieprzepuszczalnymi.

Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku prowadzący działalność w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę korzysta tylko z wody głębinowej ujmującej wodę czwartorzędową.

W 2016 roku Minister Środowiska zatwierdził dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby dyspozycyjne wód podziemnych rejonów Popowo, Serock i Legionowo (stan na 2014 rok):

Zasoby odnawialne to 205 tyś m3/d

Zasoby dyspozycyjne to 86 tyś m3/d

Powierzchnia obszaru bilansowego to 1045,5 km2

Rejon gminy Serock na tym tle wygląda następująco:

Zasoby odnawialne 62,5 tyś m3/d

Zasoby dyspozycyjne 19,3 tyś m3/d

Powierzchnia obszaru bilansowego wynosi 431,5 km2

Porównując rejon Serocka z rejonem Popowo i rejonem Legionowo mamy podobne zasoby odnawialne ale 2,5 razy mniejsze zasoby dyspozycyjne.

Działając w ramach zatwierdzonych zasobów jesteśmy w stanie wyprodukować około 7500 m3 wody na dobę. W tym celu w ciągłym ruchu utrzymywanych jest 14 stacji wodociągowych o różnej wydajności i ponad 200 km sieci wodociągowej. Analizując dane naukowe dochodzi się do jednego wniosku. Zasoby naturalne jakim są wody podziemne nie są bezkresne. Tak jak w całej Polsce tak i na terenie naszej gminy widać ujemny bilans poboru wody. Dyspozycyjność zasobów określona jest jako dwukrotny aktualny pobór wody. Dlatego tak ważne są działania związane z ograniczeniem wykorzystania wody na cele nie związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę. Naprzeciw temu wychodzą działania małej i dużej retencji, wykorzystania wtórnego wody opadowej itp.

Corocznie Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem. W tym roku hasłem przewodnim jest

„DOCENIANIE WODY”

Wartość wody to nie tylko jej cena – woda ma ogromną wartość dla naszych gospodarstw domowych, życia, zdrowia, kultury, edukacji, ekonomii i szeregu, szeregu innych. Musimy nauczyć się i zacząć ją doceniać.   

Wróć

Galeria

Kontakt

Miejsko-Gminny Zakład Wodociagowy
ul. Nasielska 21 A
05-140 Serock

tel. 22 782 73 58
tel. 22 782 67 44
e-mail:

Mapa dojazdu