ZAWIADOMIENIE

2011-09-29 08:04

Serock, dnia 2011-09-29

 

 

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zm.) zawiadamiam, że unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „budowę kanalizacji deszczowej wraz z przebudową przyłączy kanalizacji sanitarnej w Serocku”.

 Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 3 wyżej wymienionej ustawy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

                                                                                                              Dyrektor

                                                                                         Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego

                                                                                                              w Serocku

                                                                                                            Leszek Błachnio

Wróć

Galeria

Kontakt

Miejsko-Gminny Zakład Wodociagowy
ul. Nasielska 21 A
05-140 Serock

tel. 22 782 73 58
tel. 22 782 67 44
e-mail:

Mapa dojazdu