Zmiany sposobu rozliczeń za wodę

2022-12-16 08:06

Ile kosztuje wodaSzanowni Państwo

Z dniem 1 stycznia 2023 roku Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku zmienia okresy i zasady rozliczeń odbiorców zaopatrywanych w wodę z gminnych urządzeń wodociągowych.

 

Stali mieszkańcy Miasta i Gminy Serock będą rozliczani w okresach dwumiesięcznych naprzemiennie fakturą z prognozowanym zużyciem wody i fakturą z rzeczywistym zużyciem wody. Znaczy to iż odbiorca raz na cztery miesiące będzie miał wystawioną fakturę gdzie zużycie wody będzie prognozowane według wcześniejszych poborów wody. Również co cztery miesiące będzie miał wystawiona fakturę według rzeczywistego zużycia wody według wskazań wodomierza. Faktura ta będzie jednocześnie rozliczała wcześniej wystawione zużycie prognozowane.
W dalszym ciągu istnieje możliwość rozliczenia zużycia wody poprzez odczyt odbiorcy usługi i podania go w dotychczas stosowany sposób ( SMS bezpośrednio do inkasenta, telefonicznie do zakładu, poprzez stronę www.wodociagiserock.pl )

Sezonowi mieszkańcy Miasta i Gminy Serock będą rozliczani fakturą według rzeczywistego zużycia wody nie rzadziej niż dwa razy w roku tj. na początku sezonu turystycznego oraz na koniec sezonu turystycznego.

Prowadzący działalność gospodarczą na terenie Miasta i Gminy Serock będą rozliczani fakturą według rzeczywistego zużycia wody w okresach miesięcznych.

Wszystkie rozliczenia prowadzą dotychczasowi inkasenci i istniejące indywidualne ustalenia poszczególnych odbiorców pozostają w mocy. Podczas rzeczywistego odczytu wodomierza inkasent może w terenie wystawić od razu fakturę oraz pobrać gotówkę bądź rozliczyć należność terminalem płatniczym.

Główna zmiana dotyczy stałych mieszkańców i związana jest z naprzemiennym wystawieniem przez inkasentów faktur prognozowanych i faktur rzeczywistych. Jest ona pokłosiem coraz większej ilości mieszkańców gminy w wyniku intensywnego rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Obecnie istniejący czasookres dwóch miesięcy rzeczywistego odczytu wodomierza nie jest możliwy do zrealizowania. Mam nadzieję iż wprowadzone od 1 stycznia 2023 roku nowe zasady będą trwałe na dłuższy okres czasu i spotkają się z Państwa zrozumieniem.

Wróć

Galeria

Kontakt

Miejsko-Gminny Zakład Wodociagowy
ul. Nasielska 21 A
05-140 Serock

tel. 22 782 73 58
tel. 22 782 67 44
e-mail:

Mapa dojazdu