2018-03-23 13:17

tl_files/images/poidelko1.jpgMożna powiedzieć, że mieszkańcy Serocka nie gęsi i też swoją „serocką kranówkę” mają. Woda produkowana i dostarczana przez Zakład w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Serock jest przede wszystkim:

BEZPIECZNA

Woda pozyskiwana z ujęć czwartorzędowych z głębokości około 50 – 60 mppt charakteryzuje się pewnym zwiększeniem zawartości tlenków żelaza i manganu w porównaniu z bardzo rygorystycznymi normami określonymi przez Ministra Zdrowia. Jednak zastosowane filtry na stacjach uzdatniania wody redukują nadmiar niepożądanych elementów. Bakteriologicznie jest ona wolna od mikroorganizmów. Na potwierdzenie powyższego zakład prowadzi monitoring jakości wody u źródła i u odbiorcy a jednocześnie jest pod nadzorem lokalnej placówki SANEPID

Jednym z mitów jest, że wodę z kranu można pić tylko po przegotowaniu. Niestety podgrzewanie wody czwartorzędowej powoduje wytrącanie się związków wapiennych i magnezowych czyli jednych z najcenniejszych mikroelementów niezbędnych dla naszego zdrowia.

tl_files/images/poidelko2.jpgSMACZNA

Czwartorzędowa woda trafiająca do odbiorców jest poddana tylko niezbędnym zabiegom uzdatniania lub dezynfekcji. Uzdatnienie wody odbywa się na filtrach bursztynianowi piaskowych, a dezynfekcja podchlorynem sodu przeprowadzana jest tylko w sytuacjach wynikających z konieczności. Pamiętać należy, że prawie 1/3 odbiorców stanowią odbiorcy sezonowi  korzystający z wody tylko w sezonie turystycznym. Woda czwartorzędowa charakteryzuje się wysokim stopniem twardości.

DOSTĘPNA

Serocka woda z wodociągów jest dostępna dla wszystkich mieszkańców gminy a wykonane plany stwarzają możliwość rozbudowy w przyszłości sieci wodociągowej na tereny nowe. Na terenie miasta Serock dostępne są zdroje uliczne z których w sezonie wszyscy bez żadnych opłat mogą skorzystać z wody wodociągowej. Na przestrzeni ostatniego roku wyposażyliśmy  gminne placówki oświatowe w tak zwane poidełka dla uczniów. Zimną wodę prosto z kranu możemy zabrać ze sobą wszędzie w bidonie i bezpiecznie korzystać w ciągu dnia.

 

tl_files/images/poidelko3.jpgTANIA

W sklepach za 1 litr wody musimy zapłacić od 1 do 2,5 zł za 1 litr. Woda w kranie kosztuje odbiorcę nicały 1 grosz za 1 litr wody.

Jest jeszcze wiele mitów o naszej wodzie z kranu które trzeba obalić. Czeszy jednak fakt że coraz więcej osób z niej korzysta nie dając sie nabić w butelkę.

Korzystając z wody pamietajmy jednak o jednej, generalnej zasadzie korzystania z bogactw przyrody. Nie są one wieczne a korzystając z nich musimy również myśleć o następnych pokoleniach które tez chcą mieć dostęp do bogactw przyrody. Nie marnujmy wody czwartorzedowej do podlewania a spróbujmy wykorzystać wodę deszczową dużo dużo lepszą do tego celu. Są dostępne i urządzenia i metody gromadzenia deszczówki do późniejszego jej wykorzystania.

tl_files/images/poidelko8.jpg

Wróć

Galeria

Kontakt

Miejsko-Gminny Zakład Wodociagowy
ul. Nasielska 21 A
05-140 Serock

tel. 22 782 73 58
tel. 22 782 67 44
e-mail:

Mapa dojazdu