2019-08-26 07:06

tl_files/images/debin1.jpgNa serockiej mapie murali pojawił się kolejny obiekt  pod znaczącą nazwą „Soczysta Molekuła”.  Jest to następna instalacja realizowana w ramach programu WODAWIL, której autorem i wykonawcą jest Pan Mariusz Libel.

Molekuła, inaczej nazywana cząsteczka, występuje w przyrodzie jako neutralna elektrycznie grupa dwóch lub więcej atomów utrzymywana razem konwencjonalnym wiązaniem chemicznym. Molekułę wody tworzą powiązane ze sobą atomy wodoru i tlenu.  Ich wiązanie tworzy jedną z najbardziej interesujących substancji w przyrodzie, substancji o zadziwiających właściwościach.

Cząsteczka H2O posiada szereg cech charakterystycznych tylko dla niej. Mianowicie  posiada zdolność tworzenia wiązań wodorowych. Wiązania te tworzą otwarte struktury przestrzenne nieraz bardzo rozbudowane absorbując wewnątrz inne substancje w formie tzw. hydratów.

tl_files/images/debin3.jpg

Rezultatem takiej budowy molekuły i istniejących wiązań wodorowych jest około 40 nadzwyczajnych właściwości wody, 12 struktur lodu i wiele wiele hydratów gazowych.

tl_files/images/debin2.jpg

Z osobliwych cech wody możemy wymienić między innymi:   trzy stany skupienia,  wysoki punkt topnienia,  wysoką temperaturę wrzenia, wysoką lepkość. Woda zmienia swoją objętość w zależności od stanu skupienia, posiada wysoką  gęstość która rośnie wraz z ogrzewaniem,  ma obojętny charakter zasadowo-kwasowy, pH wynosi 7, wykazuje się znaczną polarnością i przewodnictwem, jest dobrym rozpuszczalnikiem. Woda posiada duże ciepło właściwe i jest jedyną substancja wpływającą łagodząco na klimat.

tl_files/images/debin4.jpg

O tym wszystkim oraz o tym iż zasoby wody na ziemi nie są niewyczerpalne pamiętajmy mając codzienny kontakt z molekułą wody; molekułą ze wszech miar godną określenia soczysta.

tl_files/images/debin5.jpg

Wcześniejszy stan i wygląd budynku SUW Dębinki:

tl_files/images/debin6.jpg

Wróć

Galeria

Kontakt

Miejsko-Gminny Zakład Wodociagowy
ul. Nasielska 21 A
05-140 Serock

tel. 22 782 73 58
tel. 22 782 67 44
e-mail:

Mapa dojazdu